575 035 055 (w godz. 8.30-10.30 i 17.00-19.00) laclinica@laclinica.pl
ul. Stolarska 33 lok. B
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Reumatologia
Reumatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu (w szczególności o podłożu zapalnym, ale także choroby zwyrodnieniowej, osteoporozy) oraz tzw. układowych chorób w tkanki łącznej. Choroby reumatyczne należą do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności w Polsce. Należy podkreślić, iż poza niepełnosprawnością wynikającą z uszkodzenia narządu ruchu, choroby reumatyczne mogą prowadzić również do innych powikłań, nierzadko ciężkich, a nawet zagrażających życiu, takich jak włóknienie płuc, uszkodzenie serca, niewydolność nerek i inne. Zapalne choroby reumatyczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, są również czynnikiem ryzyka miażdżycy. Tylko wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie tych chorób daje szansę na uniknięcie powikłań. W Poradni La Clinica zajmujemy się diagnostyką i leczeniem m.in.

- Reumatoidalnego zapalenia stawów;
- Innych układowych chorób tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, polimialgia reumatyczna i inne);
- Układowych zapaleń naczyń;
- Dny moczanowej i innych krystalopatii;
- Spondyloartropatii (łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenia stawów i inne);
- Choroby zwyrodnieniowej stawów;
- Osteoporozy;
- Fibromialgii.

W Poradni La Clinica przyjmują reumatolodzy: dr n. med. Bartłomiej Kisiel, lek. med. Maciej Kulig. Zapraszamy na konsultacje.
© Copyright 2018 LaClinica Tomaszów Mazowiecki